WIECZÓR POETYCKI W BIBLIOTECE W HACZOWIE

WIECZÓR POETYCKI W BIBLIOTECE W HACZOWIE
28-11-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Dnia 26 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbył się wieczór poetycki poświęcony poezji Pani Małgorzaty Kaczkowskiej z Jabłonicy Polskiej. Była to świetna okazja do promowania debiutanckiego tomiku wierszy zatytułowanego: „gołębi na Rynku nikt już nie karmi”, który wydała Gminna Biblioteka Publiczna dzięki środkom pozyskanym w ramach sponsoringu.

Na spotkanie w bibliotece przybyła najbliższa rodzina, znajomi, przyjaciele, przedstawiciele grona pedagogicznego ze SP w Jabłonicy Polskiej i LO w Brzozowie, przedstawiciele Dyskusyjnego Klubu Książki i bibliotekarze z wszystkich filii bibliotecznych.

Pani Małgorzata pięknie opowiadała o swoich początkach oraz kolejnych etapach  rozwoju, o pasjach artystycznych, do których oprócz pisania poezji należy również fotografowanie i grafika. Warto dodać, że od najmłodszych lat Pani Małgorzata starała się rozwijać swoje talenty, biorąc udział w różnych konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym i ogólnopolskich z jednakowo wysokim i satysfakcjonującym wynikiem, chociaż sama tak nie uważa, ponieważ do swoich prac podchodzi bardzo krytycznie. W tym roku otrzymała nagrodę honorową Związków Literatów Polskich oddział w Rzeszowie za wspominany tomik poezji. Jest to bardzo prestiżowa nagroda, lecz zobowiązująca do dalszej pracy twórczej. Autorka dodaje z ogromnym poczuciem humoru, że bardzo dba o rozwijanie talentów otrzymanych od Boga, ale stara się usilnie, aby się nich samych nie zakopać.

Wszyscy uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania Pani Małgorzacie. Nauczyciele wspominali chwile ze szkolnych lat i wyrażali swoje opinie na temat dotychczasowych sukcesów, dopingując ją tym samym do dalszej pracy.

Pani Małgorzata oczarowała nas swoim wdziękiem i urokiem osobistym. Jest to osoba niezwykle spokojna, otwarta, uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do świata i do ludzi, a przy tym skromna pełna dystansu do siebie i do tego, co robi w życiu. Jej wiersze mają niezwykłą głębię, niekiedy smucą, prowokują, ale potrafią także mocno rozbawić i pokrzepić odbiorcę.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, naszej noblistki, której twórczość inspiruje Panią Małgorzatę, a ponadto ten fragment wiersza doskonale oddaje wspólnie spędzone chwile w gronie wspaniałych,  życzliwych osób.

„Nic dwa razy się nie zdarza

I nie zdarzy. Z tej przyczyny

Zrodziliśmy się bez wprawy

I pomrzemy bez rutyny…]

 

Spotkaniu towarzyszyła również wystawa fotograficzna, na której prezentujemy zdjęcia Pani Małgorzaty uzupełniające i wzbogacające zamieszczone wiersze. Wszystkie zdjęcia mają własny i odrębny tytuł.

 

Dziękujemy z całego serca rodzicom za wszystkie lata tak pięknej i owocnej współpracy. Życzymy dużo radości i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.

 

Dyrektor GBP w Haczowie wraz z pracownikami

 

o autorze