Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor: Grażyna Serafin – st. bibliotekarz

kontakt: ( 13-43-913-84)

gł. księgowy – mgr inż. Monika Filak

GBP w Haczowie:  Zofia Błaż –   bibliotekarz

Filia Jabłonica Polska: mgr Marzena Kielar-  mł. bibliotekarz

Filia Jasionów: mgr Anna Głąb- st. bibliotekarz

                            mgr inż. Monika Filak- bibliotekarz

Filia Malinówka: mgr Urszula Chrobak- mł.  bibliotekarz

Filia Trześniów:  Bożena Krępulec-  bibliotekarz

Filia Wzdów: mgr Anna Głąb- st. bibliotekarz

                           Bożena Krępulec –  bibliotekarz