WARSZTATY KRONIKARSKIE W BIBLIOTECE WE WZDOWIE

WARSZTATY KRONIKARSKIE W BIBLIOTECE WE WZDOWIE
30-04-2024 No Comments Nowości Grażyna Serafin

29 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej we Wzdowie odbyły się warsztaty literackie pt. „Kronikarstwo polskie, jako forma literacka łącząca zapiski życia społecznego z elementami ludowymi i baśniowymi”.  Warsztaty poprowadziła Pani Krystyna Wojtoń, emerytowana nauczycielskiego języka polskiego i pasjonatka polskiej kultury i literatury. Na spotkanie przybyła klasa VII ze SP wraz z Panią Magdaleną Kopczyk. Spotkanie miało na celu zapoznanie młodych ludzi z historią, sposobem pisania i zdobienia kroniki. Młodzież dowiedziała się, co to jest kronika, jakie informacje powinna zawierać, jak powinna wyglądać, kto pisał polskie kroniki historyczne. Dzięki uprzejmości pani Krystyny uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć Kronikę Strażacką, czy też Kronikę Podróży i Spotkań pisaną przez Panią Krystynę na potrzeby utrwalenia przyjacielskich podróży. W tejże kronice znalazły się opisy ciekawych miejsc, zdjęcia, plan podróży, wrażenia, anegdoty.

Pani Krystyna zachęcała młodzież do pisania pamiętników osobistych i kronik rodzinnych, społecznych, przyjacielskich i innych.   

Na uczestników czekała miła niespodzianka, ponieważ Pani prowadząca rozdała upominki w postaci kartek zawierających cenne sentencje. Był też czas na wpisy do kroniki, a także słodki poczęstunek.

Serdeczne podziękowania dla pani Krystyny Wojtoń za cenną lekcję historii, języka polskiego i kronikarstwa. Spotkanie w bibliotece miało także dobre strony, bo przyczyniło się do upowszechniania czytelnictwa i biblioteki, ponieważ młodzież chętnie wypożyczała książki i deklarowała częstsze korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Kopczyk oraz młodzieży z klasy VII za aktywny udział, chęć zdobywania wiedzy i miłą atmosferę.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu BLISKO, jako kontynuację inicjatywy oddolnej pt.   „Kazik Malarz z Trześniowa”.

U. Chrobak

o autorze