PROJEKT „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”

PROJEKT „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”
22-10-2021 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Szanowni Państwo,

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka w Haczowie wraz z filiami zakończyła realizację projektu pn. „Sieć na kulturę” w podregionie krośnieńskim. Zaplanowane szkolenia odbywały się według ściśle ustalonych schematów w formie online na platformie Microsoft Teams.

Głównym celem projektu „Sieć na kulturę” jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Szkolenia w formie zajęć online zostały przeprowadzone w dwóch filiach bibliotecznych: Jabłonica Polska i Jasionów.

Wybrany temat szkolenia to: „Bezpieczne zachowania w sieci”.

Koordynatorki tego projektu, czyli Pani Marzena Kielar i Pani Monika Filak zostały wcześniej przeszkolone przez pracowników Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach wybranej ścieżki tematycznej i bardzo sprawnie zorganizowały grupę do przeprowadzenia zajęć.

Biblioteka pozyskała w ramach przeprowadzonego projektu nowy sprzęt komputerowy (6 laptopów), które zostaną rozdysponowane na poszczególne filie biblioteczne w celu modernizacji sprzętu komputerowego.

Dziękujemy Pani Marzenie Kielar i Pani Monice Filak za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie zajęć. W szczególny sposób dziękujemy dzieciom i rodzicom uczestniczącym w projekcie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i solidnie wywiązali się z przyjemnego obowiązku.

W dowód uznania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

 

o autorze