NARODOWE CZYTANIE 2021

NARODOWE CZYTANIE 2021
27-09-2021 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie wraz z filiami włączyła się w tegoroczną akcję Narodowego Czytania, która trwała nieco dużej, bo od 4 do 24 września z uwagi na sprawy organizacyjne i techniczne.

 

To już X – jubileuszowa edycja Narodowego Czytania.

W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

To ponadczasowe dzieło po raz wtóry obnaża nasze ludzkie przywary takie jak: konformizm, snobizm, kłamstwo fałsz, obłudę…]

Któż  z nas nie wie, co to jest dulszczyzna i kołtuneria?

Do wspólnego czytania zaprosiliśmy w poszczególnych bibliotekach: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wraz z nauczycielami, przedstawicieli KGW , przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Haczowie, przedstawicieli amatorskiej grupy teatralnej JoSe oraz pracowników gminnych bibliotek. W GBP w Haczowie oprawę muzyczną przygotował Krzysztof Błaż GOKiW w Haczowie.

Dziękujemy Pani dyrektor i pracownikom GOKiW za użyczenie Sali oraz niektórych rekwizytów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za jej przeprowadzenie, a przybyłym gościom za wspólne świętowanie „Narodowego Czytania”.

Było to wydarzenie o charakterze łączącym różne pokolenia i popularyzujące czytelnictwo w naszych „Małych Ojczyznach”.

 

 

Dyrektor GBP w Haczowie wraz z pracownikami

               

o autorze