„Bezpieczne gospodarstwo rolne”

„Bezpieczne gospodarstwo rolne”
20-11-2017 No Comments blog Monika Filak

              „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Dnia 07.11.2017r. w bibliotece w Trześniowie odbyło się szkolenie z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.   Panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzozowie przeprowadziły wykłady  z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W trakcie wykładów omówiono:  zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników i ich rodzin, zagrożenia występujące w czasie pracy w gospodarstwie rolnym , ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej obsługi ciągników rolniczych . Podjęto temat boreliozy i kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – choroby zawodowej rolników.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w konkursie testowym z wiedzy o BHP z omawianych tematów. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe a  wszyscy uczestnicy – kalendarze na 2018 rok oraz broszury o tematyce prewencyjnej.

 

o autorze

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *