Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
7-08-2023 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie znalazła się gronie beneficjentów Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Program NPRCz 2.0 ma za zadanie wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Ze wskazanego programu Biblioteka w Haczowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 10,000 zł Wysokość dotacji, o jaką można było wnioskować uzależniona, była od zagwarantowanego przez bibliotekę wkładu własnego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.  Całość zadania wraz z wkładem własnym wyniesie 20,000 zł. W ramach zadania zostaną zakupione książki z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych w naszym środowisku.

o autorze