PROJEKT W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO

PROJEKT W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO
16-08-2023 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Źródło: https://www.nck.pl

PROJEKT W RAMACH KIERUNKU INTERWENCJI 4.1 BLISKO

Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

PRIORYTET 4 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

DOFINANSOWANIE 113 600, 00 zł

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 126 600,00 zł

o autorze