Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
23-11-2023 No Comments Nowości Grażyna Serafin
Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie znalazła się gronie beneficjentów Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych- II nabór. Zakup jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Program NPRCz 2.0 ma za zadanie wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Ze wskazanego programu Biblioteka w Haczowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 30,000 zł. W ramach zadania zostaną zakupione nowości wydawnicze z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych. Zapraszamy do naszych bibliotek!
o autorze