Wyniki konkursu na inicjatywy oddolne

Wyniki konkursu na inicjatywy oddolne
5-04-2024 No Comments Nowości Grażyna Serafin

                                                               OGŁOSZENIE

wyników konkursu na inicjatywy oddolne

Ogłaszamy wyniki „Konkursu na oddolne inicjatywy lokalne” realizowanego w ramach projektu BLISKO (2023-2024) pn. „Bliżej książki, bliżej siebie. Biblioteka integruje
i inspiruje”. Do konkursu zgłoszono 5 projektów. Wnioski złożyli  mieszkańcy gminy Haczów.

Komisja wybrała do realizacji 5 złożonych projektów, ponieważ wszystkie spełniły niezbędne kryteria formalne i merytoryczne oraz były zgodne z potrzebami lokalnej społeczności.

Komisja w składzie:

 • Przewodnicząca- dyrektor GBP w Tarnowcu
 • Członek komisji- pracownik BP w Grabownicy Starzeńskiej
 • Członek Komisji-przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonicy Polskiej
 • Członek Komisji-dyrektor GBP w Haczowie

Projekty wybrane do realizacji to:

 1. „Kazik Malarz”. Realizacja filmu i wystawy wspomnieniowej poświęconych życiu
  i twórczości artysty ludowego Kazimierza Prugara z Trześniowa
  – Krystyna Wojtoń-Trześniów (w ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty kronikarskie pn. „Kronikarstwo polskie, jako przykład utworu epickiego łączącego fakty z elementami baśniowymi”, ponieważ Pan Kazimierz we współpracy z Panią Krystyną Wojtoń prowadził piękną  kronikę wiejską  ( warsztaty przeprowadzone będą w bibliotekach- Trześniów, Malinówka, Wzdów). Koszt inicjatywy wynosi- 6000,00 zł
 2. „Z teatrem za pan brat” – nieformalna grupa teatralna FIGLE. W ramach zadania będą przeprowadzone warsztaty literacko-poetyckie na podstawie twórczości Aleksandra Fredry. (warsztaty przeprowadzone będą w bibliotece w Haczowie)- koszt inicjatywy wynosi 5000,00 zł
 3. „Czytanie, rozwój, harmonia” – nieformalna grupa EMMANUEL – Malinówka. W ramach zadania zorganizujemy warsztaty promujące pozytywny wpływ ziół na ogólny stan zdrowia, w tym fizyczny i psychiczny. Podczas warsztatów będzie prowadzona fotorelacja z tekstem i tłumaczeniem na język migowy (warsztaty będą przeprowadzone w bibliotece w Malinówce) – koszt inicjatywy wynosi 4000,00 zł
 4. „Zarządzanie finansami w różnych sytuacjach życiowych. Józef Egipski-zarządca dóbr w starożytnym Egipcie” –  nieformalna grupa parafialna działająca w Haczowie. W ramach zadania będą przeprowadzone warsztaty na podstawie literatury fachowej pn.: „Czytanie to dobra inwestycja” (warsztaty przeprowadzone będą w bibliotece w Haczowie) koszt inicjatywy wynosi 4500,00 zł
 5. Fotografia dziennikarska -„Haczów lat 90. w obiektywie Andrzeja Józefczyka” (warsztaty literacko-dziennikarskie dla młodzieży (przeprowadzone będą w bibliotekach -Trześniów, Jasionów, Malinówka) połączone z wystawą fotografii prasowej)- koszt inicjatywy wynosi 4500,00 zł

Wszystkie osoby zgłaszające projekty zostały poinformowane o wynikach konkursu. Projekty na inicjatywy oddolne zostaną przeprowadzone w terminie od 29 lutego do 31 sierpnia 2024 roku.

Gratulujemy!

 „Konkurs w ramach projektu: „Bliżej książki, bliżej siebie. Biblioteka inspiruje i integruje”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2023-2024”.

o autorze