NARODOWE CZYTANIE W GBP W HACZOWIE

NARODOWE CZYTANIE W GBP W HACZOWIE
27-09-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Szanowni mieszkańcy,

Dnia 25 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza, które wydano w Wilnie w 1822 roku, a więc dokładnie dwieście lat temu.  W ówczesnym życiu literackim utwory te stały się wydarzeniem tak znaczącym, że od nich zwykliśmy rozpoczynać dzieje poezji romantycznej w Polsce.

Niebagatelne znaczenie dla powstania „Ballad i Romansów” miała zapewne fascynacja Mickiewicza przyrodą wileńską i kowieńską. Znajduje ona wyraz niemal we wszystkich balladach, w których przyroda pełni niezwykle istotną rolę.

Inspiracją do napisania tomu poezji musiała być również wpajana Mickiewiczowi od dziecka tradycja ludowa, podania i legendy oraz elementy folkloru i wiejskiego światopoglądu. Rola przyrody w „Balladach…” jest nie do przecenienia – nie tylko jest stale obecna w utworach jako tło wydarzeń, ale staje się niejednokrotnie pełnoprawnym uczestnikiem akcji oraz obserwatorem wydarzeń. Do elementów przyrody szczególnie wyeksponowanych należą kwiaty i drzewa.

Szanowni Państwo cieszymy się bardzo, że mieliśmy zaszczyt, czytać wybrane utwory poetyckie naszego wieszcza narodowego, w tak pięknym otoczeniu oraz przyjacielskim gronie. Zgromadziliśmy się na placu przed biblioteką w przepiękne niedzielne popołudnie i słuchaliśmy poezji pod koronami polskich drzew, pośród kwiatów, trawy, ziół i zapachu jesiennej przyrody.

Dziękujemy bardzo wszystkim za przyjęcie zaproszenia, za obecność, za uśmiech, radość, dobre słowo i życzliwość.

Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem wszystkich czytających, którzy zawsze chętnie przychodzą do biblioteki, inspirują nas swoimi ciekawymi pomysłami i angażują się bezinteresownie we wszystkie wydarzenia kulturalne w gminie.

Tegorocznemu Narodowemu Czytaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, która doskonale korespondowała z charakterem czytanych fragmentów poezji Adama Mickiewicza. Była to wystawa podsumowująca gminny konkurs fotograficzny pt. „Cztery pory roku w gminie Haczów”, II edycja „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Prace konkursowe można podziwiać w bibliotece codziennie w godzinach pracy biblioteki, czyli od   7.30 do 18.00. Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane w bibliotece. Najbliższe wydarzenie to kolejne spotkanie z cyklu:

„Muzyka z tamtych lat”

27 września (wtorek), godzina 17.00

Dyrektor GBP w Haczowie

Grażyna Serafin

 

 

o autorze