Cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w sieci oraz jak sobie z nimi radzić.

Cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w sieci oraz jak sobie z nimi radzić.
15-12-2023 No Comments Nowości Grażyna Serafin

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie -filia Malinówka odbyło się spotkanie warsztatowe na temat cyberbezpieczeństwa, zagrożeniach sieci i jak sobie z nimi radzić. Spotkanie to odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 4.1 BLISKO, którego beneficjentem została również Gminna Biblioteka w Haczowie. Pozyskane środki pozwoliły nam na przeprowadzenie kilku szkoleń, w tym to zorganizowane w bibliotece w Malinówce, będące ostatnim etapem działań przewidzianych na rok 2023. W roku 2024 będziemy kontynuować rozpoczęte zadanie.

Czy można być bezpiecznym w Internecie? Na to i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy szkolenia na temat niebezpieczeństw czyhających  w Internecie. Na szkolenie przybyła młodzież z klas VII i VIII wraz z wychowawcami, oraz zaproszeni goście. Pan prowadzący spotkanie, udzielił porad na temat zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z komputerów, smartfonów i innych urządzeń teleinformatycznych, podpowiedział, jak właściwie w sposób kulturalny zachować się w Internecie, oraz jak radzić sobie z agresją i nienawiścią w sieci.                    
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, opowiadania o swoich doświadczeniach i sytuacjach, z jakimi spotkali się w wirtualnej rzeczywistości.
     Ze spotkania każdy wyszedł bardziej świadomy konsekwencji niewłaściwego zachowania się w Internecie, jak również bardziej czujny na zagrożenia, jakie niesie Internet.         

Dziękujemy uczestnikom raz prowadzącemu szkolenie-Panu Gabrielowi Zajdel, który bardzo czytelnie omówił temat i chętnie odpowiadał na zadawane pytania.

U. Chrobak

o autorze