„PANI WIOSNA” W BIBLIOTECE W MALINÓWCE

„PANI WIOSNA” W BIBLIOTECE W MALINÓWCE
5-06-2017 No Comments blog Monika Filak

KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W ostatnich dniach maja w GBP w Haczowie Filia w Malinówce został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Pani Wiosna”. Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci, inspirowanej aktualną porą roku oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych tematach plastycznych. Konkurs był skierowany do uczniów klas I -III z Zespołu Szkół w Malinówce. W konkursie udział wzięło trzynaścioro dzieci. Rozstrzygniecie konkursu, okazało się niezwykle trudnym zadaniem dla komisji, ponieważ wszystkie prace zostały wykonane na wysokim poziomie artystycznym.  Uczestnicy konkursu zastosowali różnorodną i ciekawą technikę, co dodatkowo przysporzyło organizatorom i nauczycielom dużo radości. Najwyżej oceniano prace, które wymagały inwencji twórczej, a przy tym wyróżniały się niezwykłą starannością i samodzielnym wykonaniem. Organizator konkursu Grażyna Serafin wręczyła dzieciom w imieniu własnym oraz pani dyrektor GBP w Haczowie dyplomy, oraz nagrody książkowe i drobne upominki. Ponadto wszystkie prace zostały wyeksponowane w czytelni bibliotecznej. Młodym artystom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy talentu, ciekawych pomysłów i zaangażowania.

Dziękujemy również Pani dyrektor Zespołu Szkół w Malinówce, oraz wszystkim nauczycielom i wychowawcom klas I -III, którzy zachęcali i wspierali swoich podopiecznych. Dziękujemy Pani Bogusławie Krauz, Pani Marii Rachwał i Pani Jolancie Kielar. Mamy nadzieję, że w przyszłości wspólnie zorganizujemy jeszcze nie jeden konkurs nie tylko plastyczny.

Oto lista laureatów konkursu w kategoriach wiekowych I-III

Tobiasz Gołęgowski, Miłosz Czubski, Martyna Szopiak, Kinga Siedlecka, Kacper Dołęgowski, Natalia Śnieżek, Zuzanna Haznar

Wyróżnienia otrzymali:

Kinga Supel, Jagoda Kaniewska, Daria Luiput,  Szymon  Krauz, Kinga Paradysz i Aleksandra Kielar

o autorze

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *