VI GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

VI GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
26-02-2018 No Comments blog Monika Filak

20 lutego 2018 r. w sali tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się Konkurs Pięknego Czytania. To już VI wydarzenie literackie zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Haczowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Pomysłodawcami konkursu są p. Agata Szydło i p. Anna Wulw- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Regulaminy konkursu zostały wcześniej rozesłane do szkół mieszczących się na terenie gminy Haczów, a nauczyciele jak zawsze, bardzo chętnie przyjęli zaproszenie do współpracy w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa. Nadrzędnym celem niniejszego konkursu jest budzenie zainteresowania literaturą piękną wśród  najmłodszych, promowanie czytelnictwa oraz uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej. Ponadto owo wydarzenie kulturalne przyczynić się może nie tylko do rozwijania umiejętności pięknego czytania, ale przede wszystkim do krzewienia kultury słowa, zwłaszcza tej funkcjonującej w przestrzeni publicznej.

W uroczysty nastrój wprowadził zebranych dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie Pan Grzegorz Sobota, który z uśmiechem i życzliwością przywitał uczestników konkursów, nauczycieli opiekunów oraz przybyłych gości.

Pani Anna Wulw szczegółowo omówiła zasady odbywających się eliminacji i wspólnie z Panią Agatą Szydło zadbały o regulaminowy przebieg konkursu.

 

W finale udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu gminy Haczów, wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Byli to:

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

 

Imię i nazwisko uczestnika Klasa Opiekun Szkoła
Amelia Pelc III  p. Teresa Czapor Szkoła Podstawowa w Jasionowie
Karina Filak III
Julia Tesznar III p. Lucyna Marecka Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej
Maja Kasprzyk II (7 lat) p. Jolanta Pyzia
Jakub Pojnar III p. Jadwiga Dusza Szkoła Podstawowa w Trześniowie
Nikodem Tabisz III
Amelia Bąk III p. Honorata Tabisz Szkoła Podstawowa we Wzdowie
Krystian Lelek III
Kinga Siedlecka III p. Maria Rachwał Szkoła Podstawowa w Malinówce
Jakub Szuba III
Wiktoria Przybyła III a p. Jolanta Błaż Szkoła Podstawowa w Haczowie

 

Martyna Ziemiańska III b p. Anna Wulw

Uczestnicy konkursu czytali wybrane fragmenty książki Grzegorza Kasdepke pt. Słodki rok Kuby i Buby.

Jury w składzie: p. Barbara Bajek – emerytowany nauczyciel języka polskiego, p. Alina Prorok – emerytowany nauczyciel języka polskiego, p. Grażyna Serafin – dyrektor Gminnej Biblioteki

Publicznej w Haczowie oraz p. Zofia Błaż – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Jury miało bardzo trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ uczniowie doskonale sobie radzili z pokonywaniem tremy i wykazali się wyjątkowymi zdolnościami i zaangażowaniem.

Zaprezentowali umiejętność płynnego czytania, zachowali właściwą intonację, poprawną dykcję, oraz ujmujący takt i kulturę osobistą.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Martyna Ziemiańska

II miejsce – Amelia Bąk

III miejsce – Jakub Pojnar

Po zakończeniu i podsumowaniu eliminacji zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy uznania, a pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy, drobne  upominki i nagrody książkowe.

Należy dodać, że wszyscy uczestnicy pozytywnie zaskoczyli nie tylko jury, ale również obecnych nauczycieli i wychowawców, bowiem poziom umiejętności poprawnego czytania był naprawdę wysoki i niezwykle wyrównamy. Jesteśmy bardzo dumni  i pełni podziwu dla sumiennej pracy dzieci, rodziców i nauczycieli. Żywimy zatem  ogromną nadzieję, że w roku następnym również nie zabraknie chętnych do zaprezentowania swojego talentu  poetycko-literackiego.

Kiedy emocje nieco opadły, zadawaliśmy sobie pytanie, czy my dorośli równie dobrze poradzilibyśmy sobie z opanowaniem tremy i równie pięknie przeczytalibyśmy wybrany tekst bez uprzedniego przygotowania?

Bo przecież nie wszyscy, co lubią czytać, potrafią robić to pięknie i nie zawsze Ci, co czytają pięknie, przepadają za czytaniem. Natomiast jesteśmy przekonani i zgodni, co do jednego.

Takie wydarzenia kulturalne sprzyjają integracji, dostarczają pozytywnych emocji i zachęcają do budowania mostów międzypokoleniowych.

Jeszcze raz szczerze gratulujemy wszystkim  uczestnikom konkursu, nauczycielom , rodzicom, organizatorom  i zapraszamy do dalszej miłej współpracy i do podsuwania nowych pomysłów na promowanie czytelnictwa.

Grażyna Serafin

o autorze

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *