O FINANSACH W BIBLIOTECE

O FINANSACH W BIBLIOTECE
22-04-2024 No Comments Nowości Grażyna Serafin

18 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbyła się konferencja pn. „O finansach w Bibliotece”- Zarządzanie finansami w różnych sytuacjach życiowych. Józef Egipski-zarządca dóbr w starożytnym Egipcie.

Konferencję na temat zarządzania finansami poprowadziła Pani Anna Malińska doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Pani Anna to certyfikowany lider i mówca edukacji finansowej Crown, a także doświadczony trener Kompasu Kariery. Jest autorką programów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, których treść i wykorzystanie w praktyce omówiła podczas spotkania.

Konferencja odbyła się w ramach inicjatyw oddolnych i była skierowana do wszystkich osób dorosłych z terenu Gminy Haczów. Biblioteka ogłosiła w lutym br. Konkurs na oddolne inicjatywy lokalne realizowane w ramach projektu BLISKO (2023-2024) pn. „Bliżej książki, bliżej siebie. Biblioteka integruje i inspiruje”. Do konkursu zgłoszono 5 projektów, w tym projekt pn. „O finansach w Bibliotece”. Projekt zrealizowano w ramach współpracy ze SP w Haczowie, Trześniowie i Parafią w Haczowie.

W programie znalazły się przykłady z życia, codziennej pracy zawodowej i doświadczenia prowadzącej na temat gospodarowania i zarządzania finansami.

18 i 19 kwietnia w bibliotece odbyły się także warsztaty dla dzieci pn. „Józef Egipski-zarządca dóbr w starożytnym Egipcie”. Warsztaty odbywały się także w SP w Haczowie i SP w Trześniowie. Ponadto odbyły się dwie konferencje dla rodziców w SP w Haczowie i SP w Trześniowie.

Warsztaty dla dzieci poprowadziła Pani mgr Aurelia Golda, pedagog resocjalizacji, socjoterapeutka,  trener rozwoju umiejętności psychospołecznych, terapeuta rodziny. Spotkanie było bardzo ciekawe i pożyteczne. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach, chętnie odpowiadały na pytania i wykazały duże zainteresowanie tematem.

Dziękujemy dyrekcji wymienionych szkół, nauczycielom, opiekunom, a przede wszystkim prelegentom oraz uczestnikom spotkania.

o autorze