UROCZYSTE ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBIE URBAŃSKICH Z URBANIC

UROCZYSTE ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBIE URBAŃSKICH Z URBANIC
21-11-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Szanowni Państwo,

Dnia 18 listopada pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wraz z harcerzami DH „Płomyki” SP Haczów oraz przedstawicielami dzieci i młodzieży szkolnej w Haczowie złożyli kwiaty na grobowcu rodzinnym Nieczujów z Urbanic Urbańskich, gdzie spoczywają doczesne szczątki przedstawicieli tegoż zacnego Rodu. Ponadto odwiedziliśmy jeszcze istniejące  groby „Bohaterów walk o Niepodległość Polski 1918-1921”. Ten uroczysty akt oddania czci zmarłym bohaterom odbył się w ramach Projektu realizowanego przez GBP w Haczowie pod nazwą „Strzeżmy lokalnej tożsamości z wdzięczności do odzyskanej Niepodległości”. Uroczyste złożenie kwiatów, zapalenie znicza i odmówienie modlitwy było zwieńczeniem projektu.  Zadanie miało na celu także podkreślenie doniosłej roli Pani Zofii Skórskiej, jej córki Pani Lucyny Urbańskiej – Hallerowej oraz jej brata Mieczysława Urbańskiego, jaką odegrali tuż po wybuchu Powstania Styczniowego.

Dziękujemy bardzo druhnie przybocznej Dominice Bobola, drużynowej dh.pwd. Lucynie Węgrzyn za współpracę, a dzieciom i młodzieży za piękną postawę patriotyczną.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor GBP w Haczowie wraz z pracownikami

o autorze