Moja książka na długie, zimowe wieczory…

Moja książka na długie, zimowe wieczory…
3-03-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Szanowni Państwo,

Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości
przy pomocy cudzych słów.
/Jarosław Iwaszkiewicz/

Moja książka na długie, zimowe wieczory…

Dnia 10 lutego  w SP w Jabłonicy Polskiej został rozstrzygnięty konkurs
literacko – plastyczny „Moja książka na długie, zimowe wieczory…”, którego organizatorkami były: P. M. Kielar – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Haczowie (filia w Jabłonicy Polskiej)  i P. M. Matusz nauczyciel języka polskiego. Jego celem była popularyzacja czytelnictwa i kształcenie gustów czytelniczych. W ramach konkursowych zmagań uczniowie mieli wykonać folder ulubionej książki. Komisja oceniająca prace brała pod uwagę ich poprawność merytoryczną, ortograficzną
i interpunkcyjną oraz estetykę i inwencję twórczą. Przyznano cztery nagrody główne, które otrzymały: E.Balawajder, W. Kwolek, W. Nóżka, U. Kielar. Wyróżniono także: W. Budyń, O.Krzysik, J. Kędrę, L.Folcik, O. Michalską, A.Grądalską, A. Zajdel, I. Rzeszutek, E. Krawczyk, N.Hawrot, K. Gruszkę.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykonali ciekawe foldery. Na uwagę zasługiwały oryginalne ilustracje
i różnorodność zastosowanych technik plastycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki, a autorzy najciekawszych prac  dostali drobne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców i Gminną Bibliotekę Publiczną w Haczowie.

M. Matusz

M. Kielar

o autorze