KOŁO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

KOŁO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH
29-05-2019 No Comments blog Grażyna Serafin

 KOŁO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

  w GBP w HACZOWIE    

Biblioteka w Haczowie należy do aktywnie działających bibliotek w środowisku, czego przykładem może być utworzenie samodzielnego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającego przy Bibliotece. W styczniu br. na wniosek bibliotekarzy z GBP w Haczowie skierowany do Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Rzeszowie utworzono w Haczowskiej bibliotece Koło SBP. Celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej. Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należy:

  1. Organizowanie, prowadzenie i uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy.
  2. Propagowanie wiedzy o roli książki, informacji, bibliotek oraz o zadaniach bibliotekarzy przez podawanie wiadomości informacyjnych w prasie lokalnej i regionalnej.
  3. Prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej w Bibliotekach Publicznych.
  4. Integrowanie członkiń Stowarzyszenia poprzez organizowanie wspólnych spotkań wyjazdowych i środowiskowych mających na celu pogłębienie aktywności zawodowej i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

14 maja br. przedstawiciele miejscowego Koła SBP brali udział w tegorocznym Dniu Bibliotekarza organizowanym przez Zarząd SBP w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, któremu przewodniczył Pan Dyrektor Andrzej Dominik Jagodziński. Gospodarz miejsca oprowadził nas po swojej placówce, ciekawie opowiadając o jej działalności. Udaliśmy się także z wizytą do nowo otwartego Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej MiPBP w Kolbuszowej, znajdującego się w budynku byłej synagogi. W otwartym w lutym oddziale biblioteki wyeksponowano galerię obrazów z kolbuszowskich plenerów malarskich, a także zgromadzono pokaźny zbiór starodruków. Dzięki uprzejmości dyrektora mogliśmy zobaczyć, jak nowe technologie wspomagają zabezpieczanie i udostępnianie tych zabytkowych zbiorów. Po ciekawym wykładzie Pana Dyrektora udaliśmy się do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Skansen zachwycił wszystkich bibliotekarzy, którzy nie zniechęcili się nawet padającym deszczem i chętnie poznawali kulturę Laskowiaków, prezentowaną w skansenie.
Spotkanie dostarczyło nam wielu niezapominanych wrażeń, pogłębiło naszą wiedzę na temat  digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz dodało pozytywnej energii na dalsze lata współpracy.

 

Grażyna Serafin

o autorze

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *