„SIEĆ NA KULTURĘ”

„SIEĆ NA KULTURĘ”
26-04-2021 No Comments Nowości Grażyna Serafin

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie realizacji działań projektowych planowane jest na maj i czerwiec. Zajęcia będziemy prowadzić w filii Jabłonica Polska i filii Jasionów po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami dzieci w wieku 10-14 lat. Liczba miejsc ograniczona (10 osób). Zapisy przyjmujemy w bibliotekach. Szczegółowy harmonogram będzie podany pod koniec maja, co wynika z obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Oprócz korzyści edukacyjnych, jakie przyniosą przeprowadzone lekcje, wskazane placówki biblioteczne otrzymają nieodpłatnie materiały edukacyjne i sprzęt komputerowy.

Zajęcia będą odbywać się w wersji Online.  Przeszkoleni bibliotekarze wspólnie z trenerem zapewnią uczniom dostęp do forum wymiany wiedzy i doświadczeń na platformie e-learningowej. Tematem szkoleń będzie „Bezpieczne zachowania w sieci”. Wybraliśmy taki temat, ponieważ wiadomo, że Internet przynosi wiele korzyści, ale warto również  przypomnieć dzieciom, że niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy dzieci spędzają w sieci wiele czasu, nie tylko na przyjemnościach, ale także na nauce. Bezpieczeństwo dziecka w sieci na pewno leży na sercu każdego rodzica dlatego chcemy wspólnie zastanowić się, co jeszcze można zrobić, aby dziecko mądrze korzystało z zasobów Internetu. Zależy nam na tym, aby zajęcia przeprowadzić, jak najbardziej efektywnie, aby udział w tym projekcie przyniósł wymierne korzyści, zarówno dla Pracowników Instytucji, jak i dla dzieci/młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu:

Biblioteka w Jabłonicy Polskiej: 13-43-639-74

 

Biblioteka w Jasionowie: 668607886

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor GBP w Haczowie

                                                                                                                                       

o autorze