Kadra biblioteki

Kadra biblioteki

Dyrektor Grażyna Serafin – st. Bibliotekarz 

tel.(13) 43- 913-84

gł. księgowy – mgr inż. Monika Filak

GBP w Haczowie:  Zofia Błaż- Bibliotekarz

Filia w Jabłonicy Polskiej:  mgr Marzena Kielar- mł. Bibliotekarz

Filia w Malinówce:   mgr Urszula Chrobak – mł. Bibliotekarz

Filia w Trześniowie: Bożena Krępulec – Bibliotekarz

Filia w Jasionowie:  mgr Anna Głąb – st. Bibliotekarz

                                         mgr inż. Monika Filak – Bibliotekarz

Filia we Wzdowie: mgr Anna Głąb – st. Bibliotekarz

                                        Bożena Krępulec – Bibliotekarz