WARSZTATY CZYTELNICZO-ARTYSTYCZNE W BIBLIOTECE W HACZOWIE

WARSZTATY CZYTELNICZO-ARTYSTYCZNE W BIBLIOTECE W HACZOWIE
21-09-2023 No Comments Nowości Grażyna Serafin

 „Co w wierszu piszczy?” Pod takim hasłem odbywały się zorganizowane w dniach 11 i 12 września plenerowe zajęcia czytelniczo-artystyczne dla najmłodszych. W warsztatach licznie uczestniczyli haczowscy przedszkolacy oraz uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Zajęcia przeprowadzili literaci i instruktorzy związani z domem pracy twórczej „Macondo” – Barbara Janas-Dudek, Jacek Dudek oraz Iwona Dowsilas – córka i kontynuatorka działań Jana Dormana – wybitnego animatora teatru dziecięcego, założyciela i wieloletniego dyrektora teatru „Dzieci Zagłębia” w Będzinie.

Dziękujemy Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego, Pani Lucynie Zgłobickiej siostrze Dorocie Wrona, Dyrektor Przedszkola Ochronka św. Józefa w Haczowie, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Haczowie, Grzegorzowi Sobocie oraz wszystkim Paniom przedszkolankom, nauczycielom, wychowawcom za przyjęcie zaproszenia i udział w zajęciach.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, które były bardzo radosne, aktywne i zdyscyplinowane.

Dziękuję także Paniom bibliotekarkom z filii, które z dużym zaangażowaniem pracowały przy  organizacji wydarzenia.

                                                                                                                                          Grażyna Serafin      

                                                                                                                                    Dyrektor GBP Haczowie

o autorze