Podziękowanie za udział w uroczystości otwarcia Dworu Haczowskiego

Podziękowanie za udział w uroczystości otwarcia Dworu Haczowskiego
1-04-2022 No Comments Nowości Grażyna Serafin

Szanowni Państwo, ⁣

Pracownicy Gminnej Biblioteki w Haczowie dziękują wszystkim przybyłym na uroczyste otwarcie Dworu Haczowskiego, w której obecnie mieści się siedziba biblioteki. Przeniesienia biblioteki dokonano po przeprowadzeniu projektu:

„Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie”.

Dziękujemy przede wszystkim:

Czcigodnym księżom:

Księdzu Prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi i księdzu Wikariuszowi Karolowi Tomaszewskiemu za sprawowanie uroczystej Liturgii Mszy Świętej, poświęcenie nowego obiektu i udzielenie błogosławieństwa Bożego na dalsze lata pracy.

Dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, Panu Grzegorzowi Sobocie, który udzielił nam ogromnego wsparcia przy organizacji uroczystej akademii.

Dziękujemy Chórowi „Kamerton” pod kierownictwem Pani Marty Soboty za przepięknie przygotowany występ oraz Pani Justynie Terleckiej za przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej do uroczystego przemarszu w rytmie poloneza.

Dziękujemy zespołowi „Haczowianie” pod kierownictwem Pani Aleksandry Ekiert za piękny występ i promowanie tożsamości, kultury i tradycji ludowej.

Dziękujemy organizatorom za przeprowadzenie konkursu pn. „Dwór Haczowski dawniej i dziś”, w którym brały udział dzieci i młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Haczowie.

Dziękujemy pracownikom GOKiW w Haczowie: Pani dyrektor Marii Rygiel za użyczenie Sali widowiskowej i Pani Renacie Czerwińskiej za pomoc w przygotowaniu dekoracji i wystawy, na której prezentowano nagrodzone prace konkursowe wykonane przez dzieci i młodzież szkolną oraz wystawę  fotografii pod tym samym tytułem: „Dwór Haczowski dawniej i dziś”.

Słowa podziękowania kieruję także do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, dziadków, krewnych, znajomych, przyjaciół, którzy przyczynili się do uświetnienia tejże uroczystości poprzez właściwą postawę i ogromne zaangażowanie.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do mieszkańców Haczowa dzięki uprzejmości, których mogliśmy zorganizować w Bibliotece następujące wystawy:

– rękodzieła artystycznego
– starych modlitewników, książek gazet i czasopism
– pamiątek historycznych
– dokumentów życia społecznego

Ofiarowane perełki wystawiennicze pochodzące z prywatnych zbiorów nadały poszczególnym wystawom wyjątkowego blasku i patriotycznego charakteru.

Przy licznym udziale mieszkańców w tak podniosłej uroczystości doskonale widać właściwe podejście uczestników i uszanowanie gości zaproszonych, seniorów, miejscowych zespołów wokalno-muzycznych oraz organizatorów.

Proszę przyjąć najszczersze podziękowania ze strony dyrekcji i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie.

     Grażyna Serafin

o autorze