Kadra biblioteki

Kadra biblioteki

Dyrektor – Grażyna Serafin
tel. (13) 43-913-84

Gł. księgowy – mgr inż. Monika Filak

GBP w Haczowie: Zofia Błaż – mł. bibliotekarz
Filia w Jabłonicy Polskiej: mgr Marzena Kielar – mł. bibliotekarz
Filia w Malinówce: mgr Urszula Chrobak – mł. bibliotekarz
Filia w Trześniowie: Bożena Krępulec – mł. bibliotekarz
Filia w Jasionowie:  mgr Anna Głąb – starszy bibliotekarz,                                                                                                                                     mgr inż. Monika Filak – bibliotekarz
Filia we Wzdowie:  mgr Anna Głąb – starszy bibliotekarz                                                                                                                                          Bożena Krępulec – mł. bibliotekarz